• GeoEx küldetése

  line
  A Geotermia Expressz Kft küldetése az, hogy megbízóinak szakmai támogatásával hozzájáruljon a hazai és egyetemes földhőhasznosítás fejlődéséhez, ezáltal környezetkímélőbb gazdaság kialakításához
 • GeoEx kompetenciái

  line
  A Geotermia Expressz Kft minden projektjét arra külön szervezett, általában nemzetközi munkacsoporttal hajtja végre. A munkacsoportba kiemelkedő képességű, nagy gyakorlattal rendelkező specialisták kapnak meghívást. A társaság tevékenysége lefedi a földhőtermelés minden szegmensét.
  slider image
 • GeoEx referenciái

  line
  Részletes referencia lista kérhető geotermikus stratégiák, koncepciók készítéséről, műszaki fejlesztésről, kutatás-fejlesztés-innovációról, projektfejlesztésekről, kivitelezés, üzemeltetés, karbantartási munkákról.
  slider image

A Geotermia Expressz Kft. szakmai profilja

 

Budapest központú, független, geotermikus és megújuló energiára specializálódott mérnökirodaként geotermikus energia kutatással és termeléssel, valamint egyéb megújuló energiaforrások hasznosításával foglalkozunk mind hazai, mind nemzetközi szinten. Mérnöki szolgáltatásokat nyújtunk fenntartható és környezetkímélő technológiák fejlesztésére és terjesztésére. 2010-es megalapításunk óta geotermikus energia kis és nagy méretű projektek fejlesztését végezzük, valamint kutatás-fejlesztést, főleg Közép-kelet Európában. A cég vezetésének komoly tapasztalatai vannak mind a szénhidrogén, a geotermikus energia és a megújuló energia szektorban.

Az Energiahatékonysági törvényhez kapcsolódó rendeletek hatályba lépte óta energia auditálási és szaktanácsadói munkát is folytatunk.

A Társaság tevékenységének középpontjában megújuló energia és energiahatékonysági stratégiák, koncepciók, akciótervek készítése, projekt fejlesztés és projektek kivitelezésének felügyelete áll.

Sekély és mély geotermikus, megújuló energia, valamint energia hatékonysági projektek, programok, auditok és szaktanácsadás egyaránt szerepelnek a tevékenységi körünkben. Az ügyfeleink közt állami intézetek, egyetemek, önkormányzatok, hazai és külföldi befektetők, vállalkozók, beruházók és kivitelezők szerepelnek.

 • Résztvevője voltunk és vagyunk számos EU szintű projektnek, mint a Transenergy, GeoDH, GeoSEE.

 • Projekt menedzsere vagy partnere voltunk és vagyunk jó néhány sekély és mély geotermikus energia projektnek a Pannon medence geológiai régióban.

A tevékenységi körünkbe tartoznak az energia stratégiák, koncepciók és cselekvési tervek készítése ugyanúgy, mint a projekt fejlesztés és kivitelezés. Mélységi geotermikus és hibrid megújuló energia, valamint energiahatékonysági projektekkel egyaránt foglalkozunk.

Tevékenységi kör

 

 • Energiahatékonysági auditok, szaktanácsadás végzése a jogszabályban kötelezett vállalatoknak, intézményeknek

   

 • Geotermikus és megújuló energia szakmai stratégiák készítése állami intézményeknek, önkormányzatoknak, vállalatoknak, vállalkozásoknak

   

 • Geotermikus és megújuló energia projekt elő-megvalósíthatósági és megvalósíthatósági tanulmányok készítése

   

 • Hazai és közvetlen brüsszeli EU pályázatokhoz szükséges szakmai, műszaki anyag összeállítása

   

 • Működő geotermikus energiatermelő rendszerek fejlesztésével, üzemfenntartásával, hibaelhárításával kapcsolatos javaslatok készítése

   

 • Geotermikus és egyéb megújuló energia projektek fejlesztése, projektvezetés, projektek szakmai felügyelete, szakmai tanácsadás

   

  Részvétel geotermikus és egyéb megújuló energiával kapcsolatos hazai és nemzetközi műszaki fejlesztési, kutatási, innovációs pályázatokon, projektekben.

   

Stanford-2
Kujbus Attila előadása a Stanford University Geothermal Workshop-on, Palo Alto, 2009

kozos
Kujbus Attila és Kujbus Attila Zoltán a poszterük előtt,
European Geothermal Congress, Pisa, 2013

 • Sikeres termálkút tesztelés az Alföldön,
  GeoEx részvétellel 2011-ben

P1050558
 • Kútfúró berendezés dolgozik egy projektben
  2012-ben GeoEx részvétellel

IMGP6301
 • Egy izgalmas kihívás; régi szénhidrogén kút amit geotermikus projektben kellene hasznosítani. (2014)

kut
 • Kujbus Attila és Kujbus Péter 2016-ban tanulmányúton egy francia geotermikus erőmű látogatáson

Peter_eromu_latogatason

 

 

 

A munkákat egyedileg kialakított munkacsoport végzi.

A munkacsoportok vezetője és kulcsszereplője:

 

 

Kujbus Attila
szenior tanácsadó,
ügyvezető igazgató

 

 

 

KA
Előadás a hazai geotermikus koncepcióról Bonn-ban Nemzetközi Megújulóenergia kongresszuson 2004

 

 

Képzettsége:

 • Okleveles bányamérnök, Nehézipari Műszaki Egyetem, Bányamérnöki Kar, Kőolaj-, és Földgázipari Szak, Miskolc, 1984

 • Brunel University, London, Diploma in Management Studies (DMS), 1997

 • Buckinghamshire University College, London, Master of Business Administration (MBA), 1999

 • Geotermikus energia szakmérnök, 2010, Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar

 • Angol nyelvű hazai és nemzetközi szakmai középfokú nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás

 • Francia nyelvű hazai és nemzetközi középfokú nyelvvizsga

 • Bányászati szakértő és tervező, gáz- és olajipari szakértő és tervező (Magyar Mérnöki Kamara)

Gyakorlata:

 • 25 év a MOL Nyrt-ben és jogelődeiben szénhidrogénipari mérnök-technológus, középvezetői és leányvállalati igazgatói státuszokban,

 • ebből 7 év a hazai geotermikus energia iparágban, projekt-, és nemzetközi vállalatvezetőként,

 • összesen 15 év gyakorlat a geotermikus energia iparágban,

 • 5 év egyetemi oktatás meghívott előadóként, mérnöki ismeretek tanítása angol nyelven külföldi hallgatóknak,

 • 20 év gyakorlat különböző nemzetközi projektekben.

Számos publikáció szerzője, néhány belőlük:

 • Best Paper Award (Legjobb előadás) díjat kapott Renoban (Nevada, USA) az Amerikai Geotermikus Szövetség 2007-es éves konferenciáján a “New approach in the Hungarian Geothermal Exploration” (A Magyar geotermikus földtani kutatás új megközelítése) című előadásával.

 • Két tanulmányát fogadták el a Stanford University 2009-es, majd 2010-es Geothermal Workshop-jára. Címeik a következők: Hydrocarbon Well Testing as Part of Geothermal Exploration in Hungary (Szénhidrogén kutak tesztelése, mint a geotermikus kutatás része Magyarországon), és Geothermal Power Plant Concepts in the Pannonian Basin (Geotermikus erőmű koncepciók a Pannon medencében).

 • Rendszeres előadója az ötévenkénti Geotermikus Világkongresszusnak. 2005-ben Antalyában (Törökország) egy poszterrel, 2010-ben Balin (Indonézia) és 2015-ben Melbourne-ben (Ausztrália) két-két előadással jelent meg.

 • Rendszeres előadó az Európai Geotermikus Kongresszusokon. 2007-ben Unterhachingban (Németország) egy, 2013-ban Pisában három-három, illetve 2016-ban Strasbourgban két anyaga szerepelt a munkaprogramban. Pisában a tudományos szervezőbizottság tagja is volt.

 • Szerzője illetve társszerzője több hazai vagy nemzetközi kiadványnak, mint pl. Magyarországi akcióterv az alacsony entalpiájú geotermikus Energia felhasználás növelésére, és European Strategic Research Agenda for Renewable Heating&Cooling (Megújuló Energia fűtés és hűtés európai stratégiai kutatási menetrendje) című kiadványok.

Szakmai tevékenységei:

 • 2009 óta a negyedik ciklusban tagja a Megújuló Energia Fűtés-hűtés Technológiai és Innovációs Platform Geotermikus Energia Szekció Irányító Bizottságának.

 • Tagja az Európai Geotermikus Energia Tanácsnak (European Geothermal Energy Council – EGEC). Tagja a csaknem félezer természetes és jogi személyt magába foglaló európai szakmai szervezet, az EGEC héttagú elnökségének. Az EGEC gazdasági vezetője (Treasurer).

 • Tagja a Magyar Termálenergia Társaságnak (MTET) és a Nemzetközi Geotermikus Szövetségnek (IGA).

 • A Magyar Mérnöki Kamarától

  • Bányászati tervező,

  • Bányászati szakértő,

  • Szén-hidrogénipari tervező,

  • Energia auditor és szaktanácsadó minősítése van.

 • Nagyszámú hardver jellegű projekt kezdeményezője, fejlesztője vagy menedzsere.

 • Az általa alapított mérnöki tanácsadó iroda ügyvezető igazgatója.

 

 

Vállalatra szabott árajánlatot készítünk energetikai szaktanácsadó szolgáltatásra.

 

Az új energetikai jogszabályok olyan független szaktanácsadó partnert tesznek szükségessé,

 • aki biztosítja a jogszabályok szerinti működést,

 • korszerű, környezetkímélő és energiahatékony megoldásokat javasol, hiszen ez alap tevékenységéhez tartozik

 • személyre, cégre szabott, nem tömeggyártott javaslatai vannak

 • önálló, nem rabolja a megbízók idejét, nem pazarolja pénzüket.

Energetikai szakreferens igénybevételére az a gazdálkodó szervezet köteles, amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a

 • 400 000 kWh villamos energiát,

 • 100 000 m3 földgázt vagy

 • 3 400 GJ hőmennyiséget.

A Geotermia Expressz Kft.

 • kisvállalkozásként csekély működési költséget igényel és képes versenyképes szolgáltatási árat meghatározni,

 • ugyanezen okból személyre, üzemre, vállalatra szabott javaslatokat készít,

 • széleskörű hazai és nemzetközi stratégiai partnerséget alakított ki, ezért minden speciális szakmai területtel a legjobb szakemberek a legjobb eszközökkel, eljárásokkal foglalkoznak,

 • tekintettel arra, hogy fő tevékenysége kutatás-fejlesztésre, innovációra és a megújuló energiaforrások felhasználására irányul, kizárólag korszerű, innovatív műszaki megoldásokat javasol,

 • nemzetközi szakmai pozíciói és kapcsolatai révén az európai élvonalat és leggazdaságosabb technológiákat, eljárásokat biztosítja.

Energetikai szakreferensként a jogszabályoknak megfelelően

 • szakmai megfigyelőként és tanácsadóként részt vesz a szükség szerinti energetikai auditálás lefolytatásában, valamint igény esetén az EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszer kialakításában és működésének figyelemmel kísérésében,

 • javaslatokat fogalmaz meg energiahatékony üzemeltetési megoldásokkal, energiahatékonysági fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban,

 • gondoskodik a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredmények kimutatásáról,

 • az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára havi jelentést készít tevékenységéről, az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet tárgyhavi energiafogyasztásának mértékéről és annak értékeléséről a korábbi fogyasztási adatok, beruházások, fejlesztések, valamint egyéb körülmények tükrében,

 • összefoglaló éves jelentést készít az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára készített havi jelentések alapján a tárgyévet követő év május 15-ig a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredményekről, amelyet az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet május 31-ig honlapján közzétesz,

 • ellátja az energia beszerzéssel, energiabiztonsággal, energiahatékonysággal kapcsolatos, hatáskörébe utalt feladatokat.

 

 

Lépjen kapcsolatra velünk, kérjen árajánlatot!

Kujbus Attila
ügyvezető igazgató okleveles bányamérnök,
geotermikus energia szakmérnök,
MBA energia auditor és szaktanácsadó
Tel.: 70-618 1824
akujbus@geoex.hu
www.geoex.hu

home title

Geotermia Expressz Kft

 

Kujbus Attila ügyvezető igazgató

Telefon: + 36 70 618 1824

E-mail:akujbus@geoex.hu

 

 

line
footer
Powered by WordPress | Designed by GeoexInfo