GeoEx tevékenysége 2010-2017

A Geotermia Expressz Mérnöki Tanácsadó iroda Kft. ügyvezetése ismételten áttekintette a Társaság korábbi tevékenységét. Az áttekintés a 2010 – 2017-es időszakot érintette.

Az ügyvezetés 34 szerződött szakértői munkát vizsgált, amely a Társaság működése során önálló projektként határozható meg. A Társaság a hét év folyamán számos egyéb tevékenységet is végzett hazai és külföldi vállalatok és egyéb közösségi intézmények számára, de azok nem jártak pénzforgalommal, így a 34 társasági projekt képezte a vizsgálat tárgyát. Az alábbiakban rövid összefoglalót mutatunk be az elemzés eredményeiből.

A projektek csoportosítása három fő szempont szerint történt:

 1. A geotermikus szakterület melyik szegmensét érintette a projekt

 2. Ki biztosította a munka elvégzéséhez szükséges pénzügyi forrásokat

 3. Milyen feladatot kellett végezni

 

 

1. A tevékenység geotermikus energia szegmens szerinti bontása

 

A geotermikus energiatermelés három fő szegmensét a

 • hőszivattyús

 • közvetlen hőellátásos és

 • erőműves projektek jelentik.

Lehetnek komplex (pl. kombinált hő-, és áramtermelés), valamint hibrid (szén-hidrogénekkel vagy más megújulókkal) projektek is, a közeljövőben ilyen projektek is megjelennek. Vannak továbbá olyan munkák, amelyek nem egy konkrét szegmenshez kapcsolódnak, hanem általános geotermikus stratégia, koncepció, vagy cselekvési terv készítéséhez kapcsolódik. Ezeket az elemzésben és a kördiagramon „szegmenshez nem köthető” kategóriával jelöltük.

A GeoEx tevékenységét szegmensek szerint az alábbi kördiagram mutatja:

graf1

Hazánkban a közvetlen hőellátás biztosítja a geotermikus energiatermelés elsöprő többségét. Ez megjelenik a kördiagramon is, mint az összes munkák legnagyobb szelete.

Tekintettel arra, hogy a GeoEx Team kulcsszereplői korábban is mélységi (>2500 méter) földtani kutatással, valamint geotermikus erőmű létesítésének lehetőségeivel foglalkoztak, ez a szegmens a hétéves tevékenységben erőteljesen megmutatkozik. Annak ellenére, hogy még mindig nincs működő geotermikus erőmű Magyarországon, erős a befektetői érdeklődés, vannak akik megfinanszírozzák az erőműves projektek előkészítését.

 

 

2. Finanszírozás szerint

 

Érdemes megvizsgálni azt, hogy milyen megbízóktól jött a társasági projektek finanszírozása.

Három fő megbízói kategóriát határoztunk meg:

 • hazai vállalkozás,

 • hazai állami, vagy önkormányzati tulajdonú intézmény,

 • külföldi vállalkozás.

A projektek finanszírozás szerinti bontása a következő kördiagramon látható:

graf2

Látható, hogy ebben a bontásban a hazai vállalkozások dominálnak. A külföldi vállalkozások, intézmények a korábbi években élénk érdeklődést mutattak a hazai geotermikus potenciál iránt, de a legutóbbi időszakban már csak Társaságunk külföldi projektjeire adnak megbízást.

 

 

3. Feladat szerint

 

A GeoEx műszaki-technológiai tanácsadó cég és innovációs folyamatként tekint a földhő beruházásokra. Ennek két fő oka van.

 • Egyrészt a földhőenergia, mint termék, életciklusának elején tart. Így van ez annak ellenére, hogy a földhőtermelésnek évszázados hagyományai vannak. A geotermikus energia termelésben rejlő valós hazai potenciálnak jóval kevesebb, mint 10%-át aknázzuk ki. Rengeteg fejlesztési, növekedési lehetőség (és szakmai kötelezettség) áll előttünk!
 • A másik fő ok az, hogy nincs két egyforma geotermikus energia projekt. Csakúgy, mint nincs két egyforma földtani szerkezet, nincs két egyforma fogyasztói rendszer, minden projektet gondosan, egyedileg kell megtervezni, minden projekt egyfajta innovációs folyamat.

Ezért a vizsgálat harmadik lépésében azt tekintettük át, hogy a geotermikus energiatermelés innovációs folyamatának melyik fázisban kellett munkát végezni.

Az alábbi kördiagramban leválasztottuk a stratégia, koncepció, vagy akcióterv készítéséhez, tehát nem egy konkrét geotermikus projekthez kapcsolódó munkákat a projektekről. A projekteket illetően pedig szétválasztottuk az íróasztali jellegű előkészítést és a helyszíni jellegű kivitelezés, üzemfenntartást.

Így a társasági projektek számának bontását az elvégzendő feladatok szerint a következő ábra mutatja:

graf3

 

Tekintettel arra, hogy a földhő hasznosítás még fejlődésben levő, növekedő energiatermelési forma, jelentős számú stratégiai, koncepcionális tervre, valamint új projektek előkészítésére volt és van igény. A kivitelezési, üzemfenntartási, valamint bővítési munkálatokra kisebb érdeklődés volt. Ugyanakkor, a diagram azt is mutatja, hogy a befektetők, beruházók a geotermikus stratégiáik, koncepcióik kidolgozásával, projektek előkészítésével egy erőteljes növekedési, fejlődési folyamatra készülnek.

A GeoEx saját humán erőforrásaival és szerződött partnereivel (együtt 7 – 8 FTE) minden társasági projektre külön munkacsoportban (GeoEx Team) végzi munkáit. Az elemzés megmutatta a GeoEx egyik fő erősségét; az utóbbi hét évben kialakult és megerősödött egy geotermikus energiával foglalkozó szellemi műhely, amely a földhő termelés bármelyik szegmensében, az innovációs folyamatok bármelyik fázisában képes értékteremtésre.

Készítette:  Kujbus Attila ügyvezető igazgató, 2017 január

line
footer
Powered by WordPress | Designed by GeoexInfo